Brf Sjölejonet 1 & 2 ligger på Döbelnsgatan 53 & 55 i Stockholm och består av trapphusen 53, 53A, 55 och 55A. Byggnaderna är uppförda 1909.

Föreningen bildades år 1986 och förvärvade fastigheterna Sjölejonet 1 och Sjölejonet 2 år 2015. Föreningen äger marken.

Brf Sjölejonet är både fastighetsägare och hyresvärd, då föreningen fortfarande tillhandahåller 8 st hyresrätter sedan ombildningen 2015. Dessa planeras säljas av om därmed ombildas till bostadsrätter så snart som möjligt. Har du en hyresrätt som du vill byta och vidare få möjlighet att köpa loss en bostadsrätt? Se mer information kring detta här. 

I fastigheterna finns ca 2 200 kvm bostadsrätter, 600 kvm hyresbostäder och 1000 kvm butiks- och kontorslokaler. För förvaltningsfrågor berörande dessa ytor hänvisas till Valvet Förvaltning AB.

Styrelsen kontaktas på styrelsen@sjolejonet.se.

Varmt välkommen till oss på Döbelnsgatan 53-55!

__________________________________________________________________________

Döbelnsgatan har namngetts efter Georg Carl von Döbeln (1758-1820) som  var en svensk friherre och generallöjtnant. Han är framförallt känd för sina insatser för Sverige i det finska kriget. Mer finns att läsa här.