Brf Sjölejonet 1 & 2 ligger på Döbelnsgatan 53 & 55 i Stockholm och består trapphusen 53, 53A, 55 och 55A. Byggnaderna är uppförda 1909.

Föreningen bildades år 1986 och förvärvade fastigheterna Sjölejonet 1 och Sjölejonet 2 år 2015. Föreningen äger marken.

Föreningen klassas idag som en s.k. oäkta bostadsrättsförening men styrelsen jobbar aktivt för att föreningen ska klassas som en äkta bostadsrättsförening inom en snar framtid.

Brf Sjölejonet 1 & 2 har goda ekonomiska förutsättningar. Just nu pågår en modernisering och utveckling av fastigheterna. Föreningen har sammanlagt 43 bostadslägenheter varav 30 bostadsrätter och 13 hyresrätter, á totalt 3042 kvm.  Därtill har föreningen 1057 kvm uthyrningsbar lokalyta. Förutom avgifter och hyror från boende ger lokalerna således intäkter till föreningen om ca 900 tkr/år – vilket inom ca 3 år kan att skruvas upp till över dubbelt så mycket.

Just nu stambyts hela fastigheten vilket är väldigt positivt. Badrum, kök och tillhörande stammar byts ut i sin helhet.

Gårdshuset har en stor vind som inte är exploaterad där föreningen ämnar att bygga lägenheter. Föreningen ämnar även att bygga minst 4 nya lägenheter i markplan.

Styrelsen kontaktas på styrelsen@sjolejonet.se.

Varmt välkommen till oss på Döbelnsgatan 53-55.

_______________________________________

Döbelnsgatan har namngetts efter Georg Carl von Döbeln (1758-1820) som  var en svensk friherre och generallöjtnant. Han är framförallt känd för sina insatser för Sverige i det finska kriget. Mer finns att läsa här.