Brf Sjölejonet 1 & 2 ligger på Döbelnsgatan 53 & 55 i Stockholm och består trapphusen 53, 53A, 55 och 55A. Byggnaderna är uppförda 1909.

Föreningen bildades år 1986 och förvärvade fastigheterna Sjölejonet 1 och Sjölejonet 2 år 2015. Föreningen äger marken.

Brf Sjölejonet är även, precis som flera andra Brf:er, en helt sedvanlig fastighetsägare och hyresvärd. I fastigheterna finns 600 kvm hyresbostäder (dvs vanliga hyresrätter med 1:a handskontrakt) och 1000 kvm butiks- och kontorslokaler. För förvaltningsfrågor berörande dessa ytor hänvisas till Valvet Förvaltning AB.

Styrelsen kontaktas på styrelsen@sjolejonet.se.

Varmt välkommen till oss på Döbelnsgatan 53-55.

_______________________________________

Döbelnsgatan har namngetts efter Georg Carl von Döbeln (1758-1820) som  var en svensk friherre och generallöjtnant. Han är framförallt känd för sina insatser för Sverige i det finska kriget. Mer finns att läsa här.