Förvaltning och fastighetsskötsel

TEKNISK FÖRVALTNING & FASTIGHETSSKÖTSEL

Valvet Förvaltning AB är vår tekniska förvaltare. De hjälper oss med underhållsplanering, samordning, rapportering och besiktning. Vi har även fastighetsskötsel hos Valvet. De kommer till oss varannan vecka och ser så att allt fungerar som det ska samt läser av mätställningar med mera.

Felanmälan
Alla fel (exkl. hissfel) ska anmälas till Valvet.
Hemsida: http://www.valvetab.se/felanmalan/
Telefon: 08-649 36 00

Felanmälan Hiss
AB City Hiss har hand om våra hissar.
Felanmälan görs på: 08-604 06 85
Ordinarie arbetstid är vardagar 07.00 – 18.00. Därefter jourtjänst.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Valvet Förvaltning AB är vår ekonomiska förvaltare. Valvet har bl.a. hand om vår avgifts- och hyresavisering, fakturahantering och bokföring. De hanterar även pantsättningar och överlåtelser.

Kontakt
E-mail: info@valvetab.se
Telefon: 08-545 724 40

Pantsättningar, överlåtelseavtal mm ska skickas till:
Valvet Förvaltning
Box 42209
126 17 Stockholm