Uppgifter om Brf Sjölejonet 1 & 2

Brf Sjölejonet 1 & 2 ligger på Döbelnsgatan 53 & 55 i Stockholm och består av 2 fastigheter med totalt 4 trapphus: 53 | 53 A | 55 | 55 A. Byggnaderna uppfördes 1909.

Föreningen bildades år 1986 och förvärvade fastigheterna Sjölejonet 1 och Sjölejonet 2 år 2015. Föreningen äger marken.

Stora positiva förändringar 2018/2019
Brf Sjölejonet 1 & 2 har goda ekonomiska förutsättningar. Just nu pågår en modernisering och utveckling av fastigheterna. Föreningen har sammanlagt 45 lägenheter varav 37 bostadsrätter och 8 hyresrätter. Därtill har föreningen 5 hyreslokaler.

Gårdshuset har en vind som inte är exploaterad där föreningen ska bygga 4st lägenheter 2019-2020. Därtill byggs 4st nya lägenheter i BV som kommer att upplåtas med bostadsrätt under 2019 (2 av dessa är sålda per Q2 2019). Beviljat bygglov finns för alla dessa byggnationer.

Byggnadens totalarea f.n. är 4179 kvm varav 3104 kvm utgör lägenhetsyta och 1075 kvm utgör lokalyta.

Föreningens ekonomi är god och husen renoveras för nuvarande. Föreningen äger marken.

Lokaler
Kontor 80 kvm (Inredningsarkitekt)
Kontor 366 kvm (Ljud- och bildstudio)
Kontor 474 kvm (Arkitektkontor)
Kontor 43 kvm (Under ombyggnation)
Tom lokal 112 kvm (Under ombyggnation)

______________________________
FAQ

Hur många är bostadsrätter respektive hyresrätter? Hur många lokaler?
Svar: 45 lägenheter och 5 lokaler
Br – 37
Hr – 8
Lokaler – 5 st.

Är föreningen äkta/oäkta?
Svar: Äkta.

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Svar: Föreningen äger marken.

Finns planer på avgiftsändringar?
Ja. Planer finns på att sänka avgiften ytterligare, men då först när hyresförhandlingarna med föreningens hyresrätter är avklarade. Beslut ej taget.

Vad ingår i månadsavgiften (värme, VA, kabel-tv etc.)?
Svar: Värme, VA.

Är fastigheten stambytt? När gjordes detta?
Svar:  Stambyte av köks- och badrumsstammar 2018-2019. Färdigt 2019 kvartal 2.

Senaste utbyte av el-stigar?
Svar: 1975. Bedöms ha ca 5-8 år kvar.

Vilka övriga renoveringar har gjorts?
2018 Stambyte (pågående) köks- och badrumsstammar.
2018 Renovering av gatufasad
2018 Renovering av fönster gatufasad
2018 Installation av porttelefon.
2018 Installation av postboxar.
2018 Balkongbyggnationer
2014 Innergårdar.
1975 Elstigare.
1975 Byggnaderna totalrenoverades.

Vilka renoveringar är planerade?
Svar: Takrenovering, fönsterrenovering, trapphusrenovering, nybyggnad av tvättstugor, installation av fiber, exploatering av vind i gårdshus, ny undercentral till fjärrvärme. Allmän byggnadsvård.

Om det finns planerade renoveringar, är dessa budgeterade?
Svar: Ja. Genom försäljning av s.k. ”dolda tillgångar” i form av befintliga hyresrätter, nya lägenheter samt råvind.

Vad har ni för uppvärmningssystem?
Svar: Fjärrvärme.

Vad har ni för fönster (2- eller 3 glas)?
Svar: 4-glas mot gård, 3-glas i balkongdörrar och 3-glas mot gata. Mitt i ett fönsterbyte och delar av fastigheten har numera helt nya 4-glas fönster.
(4-glasen var ett leverantörsfel, så föreningen fick det ”gratis”).

Finns källarförråd eller vindsförråd tillhörande lägenheten? Hur stort?
Svar: Ja, källarförråd.

Finns tvättstuga, hur många maskiner osv?
Svar: Ja, det finns 1 tvättstuga med 3 tvättmaskiner, 1 torktumlare och 1 torkskåp. Nyrenoverad och nya maskiner 2019.

Finns innergård? Cykelförråd? Barnvagnsrum? Övriga gemensamhetsutrymmen?
Svar:
– Två trevliga innergårdar
– Cykelställ på innergården
– Barnvagnsutrymme

Finns garageplats/parkeringsplats? Hur många? Kö? Hur mycket kostar det/månad?
Svar: Nej.

Vilken leverantör för Kabel-TV och bredband?
Svar: Comhem. Fiber är indraget i fastigheterna och dras upp till lägenheterna 2019. 1000/1000 med Bahnhof köps in som gruppavtal.

Hur många våningar finns det totalt i fastigheten? Finns hiss?
Svar: Gatuhus med hiss till vån 5, 6 våningar. Gårdshus utan hiss, 3 våningar.

Godkänns juridisk person som köpare?
Svar: Nej.

Godkänner föreningen delat ägande?
Svar: Ja.

Om delat ägande godkänns, vad är minsta ägarandel för en av parterna?
Svar: 10%.

Godkänns ett delat ägande med två föräldrar och ett barn?
Svar: Ja.

Vem ansvarar för den ekonomiska förvaltningen?
Svar: Valvet Förvaltning AB (sedan 2017-01-01). Valvet sköter även mäklarbilder samt tekniskt förvaltning.

Till vem skickar vi köpeavtal, överlåtelsehandlingar, pantsättningar samt ansökan om medlemskap?
Svar:
Valvet Förvaltning AB
Box 42209
126 17 Stockholm

Vad är överlåtelseavgiften?
Svar: 2,5% av ett prisbasbelopp + avgift för uppdatering av namnskyltar.

Vad är pantsättningsavgiften?
Svar: 1 % av ett prisbasbelopp.