Uppgifter om Brf Sjölejonet 1 & 2

Brf Sjölejonet 1 & 2 ligger på Döbelnsgatan 53 & 55 i Stockholm och består av 2 fastigheter med totalt 4 trapphus: 53 | 53 A | 55 | 55 A. Byggnaderna uppfördes 1909.

Föreningen bildades år 1986 och förvärvade fastigheterna Sjölejonet 1 och Sjölejonet 2 år 2015. Föreningen äger marken.

Stora positiva förändringar 2018/2019
Brf Sjölejonet 1 & 2 har goda ekonomiska förutsättningar. Just nu pågår en modernisering och utveckling av fastigheterna som beräknas vara klart i mitten av 2020. Föreningen har sammanlagt 45 lägenheter, varav 37 bostadsrätter och 8 hyresrätter. Därtill har föreningen 5 stycken hyreslokaler.

Gårdshuset har en vind som ännu inte är exploaterad där föreningen bygger lägenheter 2019-2020. Därtill byggs 4 st nya lägenheter på bottenplan som kommer att upplåtas med bostadsrätt under 2019 (2 av dessa är sålda per Q2 2019). Beviljat bygglov finns för alla dessa byggnationer.

Byggnadens totalarea f.n. är 4179 kvm varav 3104 kvm utgör lägenhetsyta och 1075 kvm utgör lokalyta.

Föreningens ekonomi är god och husen renoveras för närvarande.

Lokaler
Kontor 80 kvm (Inredningsarkitekt)
Kontor 366 kvm (Ljud- och bildstudio)
Kontor 474 kvm (Arkitektkontor)
Kontor 43 kvm (Under ombyggnation)
Tom lokal 112 kvm (Under ombyggnation)

______________________________
FAQ

Hur många är bostadsrätter respektive hyresrätter? Hur många lokaler?
Svar: 45 lägenheter och 5 lokaler
Br – 37
Hr – 8
Lokaler – 5 st.

Är föreningen äkta/oäkta?
Svar: Äkta.

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Svar: Föreningen äger marken.

Finns planer på avgiftsändringar?
Ja. Planer finns på att sänka avgiften ytterligare, men då först när hyresförhandlingarna med föreningens hyresrätter är avklarade. Beslut ej taget.

Vad ingår i månadsavgiften (värme, VA, kabel-tv etc.)?
Svar: Värme, VA.

Är fastigheten stambytt? När gjordes detta?
Svar:  Stambyte av köks- och badrumsstammar 2018-2019. Färdigt 2019 kvartal 2.

Senaste utbyte av el-stigar?
Svar: 1975. Bedöms ha ca 5-8 år kvar.

Vilka övriga renoveringar har gjorts?
2019 Takrenovering
2019 Nybyggnad av tvättstugor
2019 Installation av fiber
2019 Fönsterrenovering
2019 Renovering av soprum
2018 Stambyte köks- och badrumsstammar (avslutas Q2 2019)
2018 Renovering av gatufasad
2018 Renovering av fönster gatufasad
2018 Installation av porttelefon
2018 Installation av postboxar
2018 Balkongbyggnationer
2014 Innergårdar
1975 Elstigare
1975 Byggnaderna totalrenoverades

Vilka renoveringar är planerade?
Svar: Byggnation av vind i gårdshus (beräknas vara klart Q2 2020), renovering av portar till fastigheterna, installation av säkerhetsdörrar, renovering hissar, renovering av trapphus, ny undercentral till fjärrvärme.

Om det finns planerade renoveringar, är dessa budgeterade?
Svar: Ja. Dessa planerade renoveringar finansieras av föreningens kassa.

Vad har ni för uppvärmningssystem?
Svar: Fjärrvärme.

Vad har ni för fönster (2- eller 3 glas)?
Svar: 4-glas mot gård, 3-glas i balkongdörrar och 3-glas mot gata. Mitt i ett fönsterbyte och delar av fastigheten har numera helt nya 4-glas fönster.
(4-glasen var ett leverantörsfel, så föreningen fick det ”gratis”).

Finns källarförråd eller vindsförråd tillhörande lägenheten?
Svar: Ja, källarförråd.

Finns tvättstuga, hur många maskiner osv?
Svar: Ja, det finns 1 tvättstuga med 3 tvättmaskiner, 1 torktumlare och 1 torkskåp. Nyrenoverad och nya maskiner 2019.

Finns innergård? Cykelförråd? Barnvagnsrum? Övriga gemensamhetsutrymmen?
Svar:
– Två trevliga innergårdar
– Cykelställ på innergården
– Barnvagnsutrymme

Finns garageplats/parkeringsplats? 
Svar: Nej.

Vilken leverantör för Kabel-TV och bredband?
Svar: Fiber är indraget i fastigheterna 2019. 1000/1000 med Bahnhof via gruppavtal.

Hur många våningar finns det totalt i fastigheten? Finns hiss?
Svar: Gatuhus med hiss till vån 5, 6 våningar. Gårdshus utan hiss, 3 våningar.

Godkänns juridisk person som köpare?
Svar: Nej.

Godkänner föreningen delat ägande?
Svar: Ja.

Om delat ägande godkänns, vad är minsta ägarandel för en av parterna?
Svar: 10%.

Godkänns ett delat ägande med två föräldrar och ett barn?
Svar: Ja.

Vem ansvarar för den ekonomiska förvaltningen?
Svar: Nabo Förvaltning. Nabo sköter även mäklarbilder samt tekniskt förvaltning.

Till vem skickar vi köpeavtal, överlåtelsehandlingar, pantsättningar samt ansökan om medlemskap?
Svar:
Brf Sjölejonet 1 & 2
HOF 6927, FE 258
105 69 Stockholm

Vad är överlåtelseavgiften?
Svar: 2,5% av ett prisbasbelopp + avgift för uppdatering av namnskyltar.

Vad är pantsättningsavgiften?
Svar: 1 % av ett prisbasbelopp.