11 april, 2016

Mäklarsida

Uppgifter om Brf Sjölejonet 1 & 2

Brf Sjölejonet 1 & 2 ligger på Döbelnsgatan 53 & 55 i Stockholm och består av fyra trapphus; 53 | 53 A | 55 | 55 A. Byggnaderna är uppförda 1909.

Föreningen bildades år 1986 och förvärvade fastigheterna Sjölejonet 1 och Sjölejonet 2 år 2015. Föreningen äger marken.

Föreningen klassas idag som en s.k. oäkta bostadsrättsförening men styrelsen jobbar aktivt för att föreningen ska klassas som en äkta bostadsrättsförening inom en snar framtid. Styrelsen har goda anledningar till förhoppningar om att föreningen klassas som en äkta förening under 2019.

Stora positiva förändringar 2018/2019
Brf Sjölejonet 1 & 2 har goda ekonomiska förutsättningar. Just nu pågår en modernisering och utveckling av fastigheterna. Föreningen har sammanlagt 43 bostadslägenheter varav 32 bostadsrätter och 11 hyresrätter. Därtill har föreningen 5 hyreslokaler. Förutom avgifter och hyror från boende ger lokalerna intäkter till föreningen om ca 900 tkr/år – vilket inom ca 3 år kan att skruvas upp till över dubbelt så mycket.

Gårdshuset har en vind som inte är exploaterad där föreningen ämnar att bygga lägenheter 2018/2019 (4 st).
Gårdshuset har dessutom tomma lokaler som kommer att upplåtas 2018/2019 till bostadsrätter (2 st).

Byggnadens totalarea 4099 kvm varav 3042 kvm utgör lägenhetsyta och 1057 kvm utgör lokalyta.

Föreningens ekonomi är god och husen renoveras under en 2-års plan. Föreningen äger marken.

Lokaler
Kontor 85 kvm (Inredningsarkitekt)
Kontor 289 kvm (Ljud- och bildstudio)
Kontor 474 kvm (Arkitektkontor)
Kontor 80 kvm (Under ombyggnation)
Tom lokal 236 kvm (ska byggas om, planerat kontor inom 2 år)

 

______________________________
FAQ

Hur många är bostadsrätter respektive hyresrätter? Hur många är lokaler?
Svar: 43 lägenheter och 5 lokaler
Br – 32
Hr – 11
Lokaler – 5 st.

Är föreningen äkta/oäkta?
Svar: Oäkta. Styrelsen jobbar aktivt för att klassas som äkta inom en snar framtid. Exploatering av vinden samt ytterligare nybyggnationer av bostadsrättslägenheter är på gång. Gårdshuset har en vind som inte är exploaterad där föreningen ämnar att bygga lägenheter 2018/2019 (4 st). Gårdshuset har dessutom tomma lokaler som kommer att upplåtas 2018/2019 till bostadsrätter (2 st).

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Svar: Föreningen äger marken.

Finns planer på avgiftsändringar?
Ja. Planer finns på att sänka avgiften ytterligare, men då först när hyresförhandlingarna med föreningens hyresrätter är avklarade. Beslut ej taget.

Vad ingår i månadsavgiften (värme, VA, kabel-tv etc.)?
Svar: Värme, VA.

Är fastigheten stambytt? När gjordes detta?
Svar:  Stambyte av köks- och badrumsstammar 2018-2019. Färdigt 2019 kvartal 1.

Senaste utbyte av el-stigar?
Svar: 1975.

Vilka övriga renoveringar har gjorts?
2018 Stambyte (pågående) köks- och badrumsstammar.
2018 Renovering av gatufasad
2018 Renovering av fönster gatufasad
2018 Installation av porttelefon.
2018 Installation av postboxar.
2018 Balkongbyggnationer
2014 Innergårdar.
1975 Elstigare.
1975 Byggnaderna totalrenoverades.

Vilka renoveringar är planerade?
Svar: Takrenovering, fönsterrenovering, trapphusrenovering, nybyggnad av tvättstugor, installation av fiber, exploatering av vind i gårdshus, ny undercentral till fjärrvärme. Allmän byggnadsvård.

Om det finns planerade renoveringar, är dessa budgeterade?
Svar: Ja. Genom försäljning av s.k. ”dolda tillgångar” i form av befintliga hyresrätter, nya lägenheter samt råvind.

Vad har ni för uppvärmningssystem?
Svar: Fjärrvärme.

Vad har ni för fönster (2- eller 3 glas)?
Svar: 2-glas, 3-glas i balkongdörrar. Mitt i ett fönsterbyte och delar av fastigheten har numera helt nya 3-glas fönster.

Finns källarförråd eller vindsförråd tillhörande lägenheten? Hur stort?
Svar: Ja källarförråd.

Finns tvättstuga, hur många maskiner osv?
Svar: Ja, det finns 2 tvättstugor med totalt 5 tvättmaskiner, 2 torktumlare, 2 torkskåp.

Finns innergård? Cykelförråd? Barnvagnsrum? Övriga gemensamhetsutrymmen?
Svar:
– Två trevliga innergårdar
– Cykelställ på innergården
– Barnvagnsutrymme

Finns garageplats/parkeringsplats? Hur många? Kö? Hur mycket kostar det/månad?
Svar: Nej.

Vilken leverantör för Kabel-TV och bredband?
Svar: Comhem. Fiber är indraget i fastigheterna men inte upp till lägenheterna.

Hur många våningar finns det totalt i fastigheten? Finns hiss?
Svar: Gatuhus med hiss till vån 5, 6 våningar. Gårdshus utan hiss, 3 våningar.

Godkänns juridisk person som köpare?
Svar: Nej.

Godkänner föreningen delat ägande?
Svar: Ja.

Om delat ägande godkänns, vad är minsta ägarandel för en av parterna?
Svar: 10%.

Godkänns ett delat ägande med två föräldrar och ett barn?
Svar: Ja.

Vem ansvarar för den ekonomiska förvaltningen?
Svar: Valvet Förvaltning AB (sedan 2017-01-01). Valvet sköter även mäklarbilder samt tekniskt förvaltning.

Till vem skickar vi köpeavtal, överlåtelsehandlingar, pantsättningar samt ansökan om medlemskap?
Svar:
Valvet Förvaltning AB
Box 42209
126 17 Stockholm

Vad är överlåtelseavgiften?
Svar: 2,5% av ett prisbasbelopp + avgift för uppdatering av namnskyltar.

Vad är pantsättningsavgiften?
Svar: 1 % av ett prisbasbelopp.